Privacyverklaring

Hoe we omgaan met uw gegevens

Privacyverklaring

Enict B.V. en ook de website enict.nl hanteert de volgende privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van haar diensten, producten en website.

We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving aangaande privacy, ondermeer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

 • Het doel en gebruik van uw gegevens duidelijk vastleggen middels deze verklaring
 • Enkel de gegevens vragen die nodig zijn voor onze doeleinden en zo min mogelijk (persoonlijke) gegevens opslaan
 • Waar toestemming verplicht is om expliciete toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens
 • U het recht hebt op inzage, correctie of verwijderingvan uw bij ons verwerkte persoonsgevens
 • Er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen en daarvoor de benodigde maatregelen treffen
 • Verplichtingen die wij onszelf opleggen ook opleggen aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen voor werkzaamheden. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Dit doen wij via:

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, invoeren, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft, wanneer dat was en vanaf welke locatie (IP adres) u dat heeft uitgevoerd.

Cookies

De website enict.nl en onderliggende portalen maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden waarin informatie opgeslagen wordt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld logingegevens opgeslagen worden, maar ook worden vastgesteld of een bezoeker eerder op de website geweest is.

Gebruik de volgende link om ons cookiebeleid te openen

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens en daarmee uw privacy te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een 1e factor authenticatiemethode (gebruiksnaam + wachtwoord, SSO), aangevuld met een 2e factor (authenticator, push)
 • Wij houden een logboek bij van alle opvragingen van persoonsgegevens, waarin we o.a. opslaan wat de herkomst is van het verzoek, wie de aanvrager is en het beoogde doel
 • We maken gebruik van met SSL/TLS beveiligde verbindingen, zodat het transport van informatie tussen uw browser en onze website via een beveligd kanaal verloopt
 • De ontvangen gegevens worden opslagen in een separaat beveiligd en afgeschermd systeem
 • Er zijn fysieke maatregelen aanwezig, zoals sloten en kluzen voor toegangsbescherming van systemen waarin wij persoonsgegevens opslaan
Uw rechten

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via privacy@enict.nl over onderstaande rechten:

 • U kunt (aanvullende) uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
 • U kunt inzage krijgen in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben
 • U hebt het recht om foutieve gegevens te laten corrigeren
 • U hebt het recht om verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen
 • U hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij
 • U hebt het recht op intrekken van een eerder gegeven toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens
 • U kunt een bepaalde verwerking beperken
 • U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Het is van belang dat wij uw identiteit met zekerheid kunnen vaststellen, zodat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen en/of verwijderen.

Uw verzoek verwerken wij binnen 10 werkdagen. Deze termijn kan worden verlengd om redenen die verband houden met de complexiteit van uw verzoek of specifieke rechten van betrokkenen. Indien wij de termijn voor afhandeling van uw verzoek moeten verlengen, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven, instellingen of overheid. Behalve als wij daartoe wettelijk worden verplicht, bijvoorbeeld wanneer de politie dat eist bij vermoeden van een misdrijf.

Klachten

Voor het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy@enict.nl. Elke klacht wordt behandeld.

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste wijze hebben geholpen of wanneer u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming

Binnen Enict B.V. is er op enig moment altijd 1 persoon aangemerkt als functionaris voor gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. De functionaris is bereikbaar per e-mail op privacy@enict.nl.

Contactgegevens

Enict B.V.
Oosterhoogte 3
6861 VH Oosterbeek
E-mailadres: privacy@enict.nl
Telefoon: 026 20 22 500
KvK: 76662942

Versie

Bij wijzigingen aan onze website en/of het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, passen wij ook deze privacyverklaring aan. Controleer daarom altijd of u bekend met de laatste versie van deze verklaring.

Actuele versie privacyverklaring:

 • 24 december 2023